X < >
X
Dikkat
Kullanmış olduğunuz tarayıcının, websitemizin bazı özelliklerini destekleyemediğini algıladı.
Websitemizi daha iyi görüntüleyebilmek için lütfen aşağıdaki tarayıcıları kullanınız.
Not: Önerdiğimiz tarayıcı; Google Chrome
Chrome Yandex Mozilla Safari
...
...
Hızlı Erişim
I. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu
24.07.2017
Üniversitemiz Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanmış olup Kalkınma Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Kültür Sektörü Destek Programları, kapsamında finanse edilen “Zap Havzası Uleması” isimli proje kapsamında 1-3 Aralık 2017 tarihlerinde Hakkâri Atatürk Kültür Merkezi’nde "1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu" düzenlenecektir.

Sempozyumda; tarih boyunca Zap Havzasında oluşturulan kültür ve medeniyet kurumlarını ortaya çıkarmak, bu kurumlarda yetişmiş olan önemli şahsiyetleri tanımak, tanıtmak ve onların geleneğimiz ile düşünce dünyamıza olan katkılarını ve etkilerini tartışmaya açmak ve bölgede kurulmuş olan cami, medrese, tekke, kilise, manastır vb. dini ve ilmi merkezler ile buralarda verilen dini, ilmi ve edebi çalışmaların yanı sıra merkezlerde yetişmiş olan önemli dini, ilmi, edebi ve siyasi şahsiyetler ve Nesturilere ait kültür ve medeniyet izleri de ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
 
Sempozyumda şu konular ele alınacaktır:

 
 1. Zap Havzasında eğitim kurumlarının ortaya çıkması ve gelişim süreci
 2. Zap havzası medrese geleneği ve ilmi tedrisat
 3. Zap Havzası medreselerinde yetişen ilim adamları
 4. Zap Havzası medreselerinde yapılan ilmi çalışmalar
 5. Zap Havzasında dini kültürün gelişmesinde ulemanın yeri
 6. Zap Havzasında tasavvuf geleneği
 7. Zap Havzasında bulunan önemli tasavvuf- tarikat merkezleri
 8. Zap Havzasında yetişmiş olan önemli mutasavvıflar
 9. Zap Havzasında tasavvufi kültürün gelişmesinde mutasavvıfların yeri
 10. Zap Havzasında sanat, edebiyat ve mimari
 11. Zap Havzasında edebi gelenek
 12. Cumhuriyet dönemi sonrası Zap Havzası dini, ilmi ve edebi gelenek
 13. Cumhuriyet dönemi sonrası Zap Havzasında yetişmiş önemli ve meşhur şahsiyetler
 14. Bu Havzaya ait olup Emevi, Abbasi, Selçuklu, Zengi, Eyyubi, Memluk ve Osmanlı dönemlerinde İslam âleminin değişik bölgelerinde ilmi faaliyetini devam ettiren âlimler
 15. Zap Havzasında Hıristiyanlık/ Nesturilik kurumlarının ortaya çıkışı ve gelişim seyri
 16. Zap Havzasında yetişmiş olan Nesturi bilginleri
 17. Zap Havzasında sözlü gelenek                      

Detaylar İçin: “I. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu” sayfasını ziyaret edebilirsiniz. http://zapulemasi.hu.edu.tr/